logo

Synergia - materiaalihallinnon optimointia

Synergia-konsepti

HL Group tarjoaa valmistavalle teollisuudelle ja varaosaliiketoiminnalle Synergia-palvelua, jonka avulla yritykset pystyvät optimoimaan materiaalihallintoaan ja parantamaan kannattavuuttaan. Synergia käsittää asiakkaillemme oston sekä toimitusketjun hallintaan, strategiseen hankintaan, koulutukseen, tukipalveluihin (tuotteet ja käyttö) ja logistiikkaan räätälöityjä ratkaisumalleja.

Synergian hyödyt

Kannattavuuden kasvu

Kannattavuuden kasvu on seurausta tehokkaammasta toiminnasta. Virheiden väheneminen ja oikein kohdistuneet materiaalihallinnon kustannukset tekevät materiaalihallintoon liittyvän päätöksenteon helpoksi.

Toiminnan tehostuminen

Toiminnan tehokkuuden tärkeimpiä elementtejä ovat käyttöasteen kasvattaminen ja erilaisten tuotannon häiriötilojen minimointi. Tässä kokonaisuudessa materiaalihallinnon merkitys voi olla kriittinen.

Voisiko Synergia parantaa toimintojanne?

Tee lyhyt testi selvittääksesi, voisiko Synergia parantaa tuotantonne tehokkuutta.

Hyötymittari

Jonkun verran Erittäin merkittävästi

Hallintaa ja Selkeyttä

Toimitusketjun monitasoisuus ja alihankinnan ketjutus aiheuttavat tyypillisesti haasteita info- ja materiaalivirran läpinäkyvyyteen. Lisäksi laaja rajapinta aiheuttaa suuren määrän hallinnoitavia transaktioita ja tapahtumia, joiden vaikutukset myöhemmin ketjussa aiheuttavat lisää epävarmuutta ja tehottomuutta.

Tehokkaasti hoidettu materiaalihallinto, jossa asiakkaalla on rajallinen määrä rajapintoja hallinnoitavanaan. Me tarjoamme oikea-aikaiset toimitukset ja toimittajarajapinnan hallinnan sopimuksen mukaan.

Synergia-palvelukokonaisuus:

 • Operatiivinen osto
 • Muutosten hallinta
 • Reklamaatioiden hallinta
 • Projektinhallinta
 • Varastonhallinta
 • Auditoinnit
 • Suorituskykymittaristot
 • Todistukset
 • Kehityssuunnitelmat
 • Sopimukset
 • Logistiikka
 • Toimittajayhteistyö tuotekehityksessä
 • Toimittajavalinta
 • Korvaavat toimittajavalinnat