HL Group työpaikkana

HL Groupissa työskentelee n. 100 työntekijää, joista suurin osa konsernin pääkonttorissa Helsingissä ja loput eri puolilla Suomea.

HL Groupin menestyksen kulmakivi on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö. Keskimäärin työntekijämme ovat työskennelleet organisaatiossa yli 10 vuotta. Vakituisessa työsuhteessa työskentelee lähes 100 % henkilöstöstä. HL Groupissa onkin paljon työntekijöitä, jotka ovat aloittaneet työuransa työyhteisössämme ja kehittyneet työssään kokeneiksi moniosaajiksi.

Perehdytys

Olemme laatineet systemaattisen henkilöstön perehdytysjärjestelmän. Uudet henkilöt perehdytetään omaan työhönsä, työyhteisöön ja yrityksen toimintaan henkilökohtaisesti suunnitellun perehdytysohjelman mukaisesti.

Osaamisen kehittäminen

HL Groupissa arvostetaan koulutusta. Koulutustarpeet kartoitetaan kehityskeskusteluiden yhteydessä ja niiden pohjalta laaditaan vuosittaiset koulutussuunnitelmat.

Henkilöstöedut

Tarjoamme henkilöstölle mm. lakisääteistä laajemman työterveyshuollon sekä kannustavan suoritepalkkauksen varastossa ja myynnin parissa työskenteleville. Työnantaja tukee työntekijöiden harrastamista myös Smartum Saldon (liikunta- ja kulttuuri sekä hieronta) avulla.

Työhyvinvointi ja -turvallisuus

Työyhteisössämme henkilöstön tyytyväisyyttä kartoitetaan säännöllisin väliajoin henkilöstötyytyväisyyskyselyillä. Tasa-arvoa edistetään tasa-arvosuunnitelman mukaisesti ja mahdolliseen häirintään, epäasialliseen kohteluun ja päihdeongelmiin puututaan erillisten toimintamallien mukaisesti. Työturvallisuutta on viime vuosina kehitetty järjestelmällisesti. Yrityksessämme on laadittu työympäristöön liittyvien riskien arviointi, ja työsuojelutoimikunnan tavoitteena on työtapaturmien nollatoleranssi.

Toimintajärjestelmä

HL Groupin työn laadun takaavat ISO 9001:n ja ISO 14001:n mukaisesti sertifioidut toimintajärjestelmät. Yhteiset pelisäännöt ja selvät toimintamallit helpottavat yrityksessä työskenteleviä henkilöitä heidän päivittäisessä työssään. Arvioimme toimintaamme vuosittain sekä sisäisillä että ulkoisilla auditoinneilla. Viime vuosien aikana HL Groupin toiminta on saanut useita positiivisia havaintoja ulkoisilta auditoijilta.

HL Group tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden kehittää osaamistaan ammattitaitoisessa työympäristössä. Jatkuvasti kehittyvänä teknisenä tukkukauppana meillä on erilaisia työtehtäviä esimerkiksi myynnin, ostojen, asiakaspalvelun ja varastotyön parissa. Mikäli olet kiinnostunut toimialastamme ja koet haasteet mahdollisuuksina, voi HL Group olla tulevaisuuden työnantajasi.

Tutustu toimenkuviin HL Group Oy:ssä

Työ asiakaspalvelussa

Asiakaspalveluryhmässämme vastaanotetaan ja valmistellaan tilaukset varaston kerättäviksi. Ammattitaitoiset asiakaspalvelijamme antavat tuoteneuvontaa teknisissä ja kaupallisissa kysymyksissä.

Lue lisää

Myyntityö teollisuusryhmässä

HL Groupin teollisuusryhmästä löytyy monipuolisia tehtäväkokonaisuuksia myynnin alalta. Työtehtäviin kuuluu muun muassa asiakassuhteiden kehittämistä, tarjousten tekemistä ja seurantaa sekä yhteydenpitoa asiakkaisiin ja päämiehiin.

Lue lisää

Työn luonne tuotevastaavana

Tuotevastaava hoitaa tuoteryhmänsä tuotteiden markkinointia ja elinkaaren suunnittelua. Yhteydenpito asiakkaisiin vie ison osan työpäivästä, ja asioiminen liittyy myyntiin, koulutuksiin ja yhteistyön kehittämiseen.

Lue lisää

Työskentely ostoryhmässä

Ostoryhmässä päivät ovat monipuolisia ja vaiherikkaita. Ostajien työnkuvaan kuuluu ostoehdotusten käsittelyä, tilausten sujuvuuden tekemistä ja hyväksyntää sekä toimitusten seurantaa.

Lue lisää

Työskentely varastossa

Tyypillinen työpäivä varastossa pitää sisällään monipuolisia tehtäviä. Varastotyöntekijä vastaanottaa ja hyllyttää tuotteita, kerää tuotteet asiakkaan tilauksen mukaan ja valmistelee lähetykset odottamaan kuljetusliikkeen tai asiakkaan noutoa.

Lue lisää