Vastuullisuus HL Groupissa

HL Group Oy on v1942 perustettu teknisen kaupan suomalainen perheyhtiö. Tavoitteenamme on olla enemmän kuin perinteinen tukkukauppa. Meillä on sitoutunut ja kokenut henkilöstö, jolla on vahvaa teknistä sekä tuoteosaamista. Toimimme asiakaslähtöisesti ja tarvittaessa joustavasti. Toimintamme perustana ovat eettiset toimintaohjeet sekä henkilöstölle että sidosryhmille. Toimintaamme ohjaavat ISO 9001 –laatusertifikaatti ja ISO 14001 –ympäristösertifikaatti.

Arvot

HL Groupin arvot ovat kunnioitus, sitoutuminen, yksinkertaisuus, kannattavuus ja hauskuus. Ne muodostavat toimintamme perustan. Vastuullisuus, lakien noudattaminen ja eettiset periaatteemme yhdistettynä yrityksemme arvoihin muodostavat puitteet, joiden rajoissa tiedämme, miten toimimme.

Sitoumukset

 • Meillä on ISO 9001- ja ISO 14001-sertifikaatit.
 • Noudatamme tarvittavia lainsäädäntöjä ml. kemikaaleihin ja vaarallisiin aineisiin liittyen.
 • Kannustamme koko henkilöstöä kehittämään työympäristöämme yhä turvallisemmaksi.
 • Täytämme työturvallisuusmääräyksien vaatimukset.
 • Kohtelemme henkilöstöämme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti.
 • Koulutamme henkilöstöämme ammatillisen osaamisen varmistamiseksi.
 • Seuraamme aktiivisesti alan vaatimuksia ja lainsäädäntöä sekä päivitämme tarvittaessa ohjelmistojamme ja toimintatapojamme niiden täyttämiseksi.
 • Meillä on käytössämme ns. whistleblowing-kanava.
 • Meillä on energiansäästöohjelma.

Henkilöstö ja työympäristö

 • Meitä on n. 100 työntekijää, joista naisia  22%, johtoryhmässä 30%, vakituisia: 96%
 • Toimimme maanlaajuisesti.
 • Meillä on neljä (4) myymälää pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
 • Perehdytämme jokaisen uuden työntekijämme roolipohjaisen perehdytysohjelman mukaisesti.
 • Meillä on ns. hybridityömalli ja mahdollistamme siten etätyöskentelyn.
 • Seuraamme henkilöstömme hyvinvointia säännöllisesti mm. henkilöstökyselyillä.
 • Kannustamme henkilöstöämme huolehtimaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.
 • Seuraamme henkilöstömme työturvallisuutta.
 • Teemme yhteistyötä koululaitosten kanssa tarjoamalla harjoittelupaikkoja.
 • Meillä on monikulttuurinen työympäristö.
 • Tarjoamme henkilöstöllemme kattavan työterveyshuollon.
 • Haluamme olla kiinnostava työnantaja työmarkkinoilla.

Ympäristö

 • Kierrätämme kaikki jätteet sekä käytöstä poistuneet kemikaalit ja IT-laitteet.
 • Ohjeistamme toimittajiamme vähentämään pakkausmateriaalien käyttöä ja pyrimme uudelleenkäyttämään ne.
 • Huomioimme hankinnassamme tuotteiden säilyvyysajat hävikin minimoimiseksi.
 • Seuraamme ympäristötavoitteitamme säännöllisesti mm. seuraavin tunnusluvuin
  • kierrättämisen lisääminen,
  • jätemäärien ja energiankulutuksen vähentäminen ja
  • yrityksen autokannan CO2-päästöjen pieneneminen.
 • Yrityksen matkustuspolitiikka kannustaa vähentämään turhaa matkustamista.

Ulkoiset sidosryhmät

 • Ulkopuolisia sidosryhmiämme ovat pankkien ja vakuutusyhtiöiden lisäksi:
  • Asiakkaat: asiakastyytyväisyys, myyntiehdot, koulutus ja takuukäsittely
  • Viranomaiset: lainsäädäntö ja lupa-asiat
  • Tavarantoimittajat: toimittajavaatimukset, pakkausohjeet, ostoehdot ja eettinen toiminta
  • Kuljetusliikkeet: pääkumppaneilla vastuullisuusohjelma
 • Olemme luotettava vuokralainen.
 • Teemme yhteistyötä työterveyshuollon kanssa henkilöstön työkyvyn varmistamiseksi.
 • Pyrimme tuottamaan voittoa osakkeenomistajille.
 • Inteliam on auditoinut meidät, koska olemme osakkaana kansainvälisessä autovaraosien ostoyhteysliittymässä Nexuksessa.