Toimittajainfo

Toimittajavaatimukset

HL Group haluaa varmistua, että sen toimittajakanta on vastuullista ja kestävän kehityksen huomioonottavaa, sekä hyvä ja joustava yhteistyökumppani. HL Groupin toimittajavaatimuksiin on koottu kaikki yleiset vaatimukset, jotka toimittajiemme tulee täyttää.

HL Group Oy Toimittajavaatimukset – Supplier Requirements

Mikäli sinulla on kysyttävää koskien toimittajavaatimuksiamme, voit kääntyä yhteyshenkilösi puoleen HL Groupin tuotehallinnossa tai operatiivisessa ostossa.

Yleiset ostoehdot

Osana hankintatoimemme ja operaatioidemme kehitystä olemme laatineet HL Group Oy:n yleiset ostoehdot, joiden tavoitteena on selkeyttää vastuita meidän ja hankintarajapintamme välillä. Uudet ehdot astuvat voimaan 2.5.2017 ostotilaustemme ja tarjouskyselyidemme liitteenä.

HL Group Oy Yleiset Ostoehdot, General Terms of Purchase

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää asiaa koskien, voit olla yhteydessä tuotehallintomme yhteyshenkilöösi.

Pakkausohjeet

Tuotteiden logistisen käsittelyn automatisointi lisääntyy lähitulevaisuudessa merkittävästi. HL Group Oy:n toimittajille suunnatussa pakkausohjeistuksessa kiinnitetään erityistä huomioita pakkausten ja lavojen käsiteltävyyteen nykyaikaisessa logistiikkakeskuksessa. Tavoitteenamme on tehokkaampi toimitusketjun hallinta ja sitä kautta myös parempi palvelu.

HL Group Oy – Pakkaus- ja kuljetusohjeet

HL Group Oy – Packing and Shipping Instructions

Code of Conduct

Vastuullisuus, lakien noudattaminen ja eettiset periaatteemme yhdistettynä yrityksemme arvoihin muodostavat ne puitteet, joiden rajoissa toimimme, emmekä tingi niistä periaatteista. Edellytämme myös sidosryhmiltämme, kuten esimerkiksi toimittajiltamme, vastuullisen toiminnan periaatteiden noudattamista.

HL Group Oy Code of Conduct FI

HL Group Oy Code of Conduct ENG

Laskutusohjeet

Laskutusohjeet toimittajille

Details about invoicing