Toimittajainfo

Yleiset ostoehdot

Osana hankintatoimemme ja operaatioidemme kehitystä olemme laatineet HL Group Oy:n yleiset ostoehdot, joiden tavoitteena on selkeyttää vastuita meidän ja hankintarajapintamme välillä. Uudet ehdot astuvat voimaan 2.5.2017 ostotilaustemme ja tarjouskyselyidemme liitteenä.

HL Group Oy Yleiset Ostoehdot, General Terms of Purchase 2017

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää asiaa koskien, voit olla yhteydessä tuotehallintomme yhteyshenkilöösi.

Pakkausohjeet

Tuotteiden logistisen käsittelyn automatisointi lisääntyy lähitulevaisuudessa merkittävästi. HL Group Oy:n toimittajille suunnatussa pakkausohjeistuksessa kiinnitetään erityistä huomioita pakkausten ja lavojen käsiteltävyyteen nykyaikaisessa logistiikkakeskuksessa. Tavoitteenamme on tehokkaampi toimitusketjun hallinta ja sitä kautta myös parempi palvelu.

Pakkausohjeet 2018