Synergia-palvelukokonaisuudella kolarikorjaamon maalaamouudistus ja kustannustehokkuutta töiden läpivientiin sekä varastonhallintaan

Helsingin Malmilla sijaitsevan kolarikorjaamo J. M. Pro-Paintin maalaamotilat uudistettiin lattiasta kattoon vuoden 2018 loppupuolella. J. M. Pro-Paint eli Awux Malmi on osa kotimaisten korikorjaamoyrittäjien perustamaa Awux-ketjua. Koko maalaamo koki täysremontin ja kuusi viikkoa projektin käynnistyksestä ruiskutukset olivat käynnissä uudessa maalaamossa.

Maalaamon uudistusprojektin käynnistys lähti yrittäjän halusta parantaa maalaamon viihtyvyyttä sekä töiden läpivientiaikaa, kertoo HL Groupin aluemyyntipäällikkö ja projektin läpiviennissä mukana ollut Markku Elovaara.

Myös maalaamon tarvikkeidenhallinnan tehostaminen ja kulujen seurannan parantaminen oli tärkeässä roolissa uudistuksessa.

– Ala uudistuu ja kolarikorjaamossa pitää taata jatkuvuus myös niin, että pitää huolen tilojen ajantasaisuudesta sekä liiketoiminnan kehittämisestä, kommentoi korjaamoyrittäjä Jani Männistö.

– Projektin läpiviennin onnistumisen kannalta oli myös tärkeä löytää hyvä kumppani, Männistö sanoo.

Maalaamouudistusta ennen kartoitettiin lähtötilanne

Ennen maalaamouudistusta Markku Elovaara oli kerännyt raportit maalaamon tarvikekulutuksesta ja käytetystä valikoimasta.

Jokainen maalari käytti eri non paint -tuotteita ja varaston hallittavuus oli haastavaa, Elovaara kertoo. Sekalaisen tilauskannan myötä myös kustannusten hallinta sekä seuranta oli vaikeaa.

Maalaamouudistuksen yhteydessä HL Groupin asiantuntija kartoitti yhdessä maalareiden ja yrittäjä Jani Männistön kanssa tarpeellisen valikoiman, määrän ja tuotteet, niin non paint – kuin maalipuolelle.

Kolarikorjaamon vanhoihin esikäsittely- ja maalaamotiloihin täysremontti

Maalaamon kokonaisvaltaisessa uudistuksessa uusittiin ilmanvaihto ja lämmitysjärjestelmä sekä maalauskammio. Tiloihin valikoitunut IV-kone on hybridimallia: se käsittää koko tilan ilmanvaihdon, lämmityksen ja esikäsittelytilan.

HL Groupin kautta korjaamolaitetoimittajaksi suomalainen Finnkone, joka purki vanhan maalaamon, toimitti IV-puolen laitteet ja maalauskammion sekä hoiti asennuksen. Lisäksi HL Groupin automaalipuolen tekninen asiantuntija oli mukana koko projektin läpiviennissä: uuden prosessin suunnittelussa ja maalareiden koulutuksessa.

Uudistuksen myötä kiireen tuntu maalaamosta on poissa ja töiden läpivientiaika tehostunut

– Yksi muutoksista projektissa on ollut, että maalarit tekevät nyt yksittäisen työn alusta loppuun. Prosessia kirkastettiin tähän lopputulokseen mikä on lisännyt yksittäisen automaalarin vastuuta työkohtaisesti, Elovaara summaa.

Awux-kolarikorjaamoketjuun kuuluvan J. M. Pro-Paintin yrittäjä Jani Männistölle tärkeää oli kustannustehokkuuden lisäksi kasvattaa työviihtyvyyttä ja -turvallisuutta. Työnantajamielikuva Pro-Paintista on parantunut.

– Kaikki maalarit käyttävät raitisilmamaskeja nyt ja haluavat myös pitää paikat siistinä, mikä automaattisesti edistää työturvallisuutta ja yleistä viihtyvyyttä maalaamossa, Männistö toteaa.
– On ilo todeta, että meidän kolarikorjaamoon voi loppuasiakas tulla koska vain peremmälle, kun on niin siistiä!, Männistö lisää.

Jokainen tuote ja prosessin vaihe mietittiin tarkkaan maksimaalisen tehostustason saavuttamiseksi

Työnkulun muutosten ja maalaamouudistuksen alkumetreiltä asti kannattaa ottaa yhteys omaan HL Groupin yhteyshenkilöön.

– Tilausten keskittäminen yhdelle toimittajalle mahdollistaa tunnuslukujen seurannan ja kehittämisen, Elovaara kertoo.

– J. M. Pro-Paintin tapauksessa valitsimme runkotuotteet selkeiksi ja yhdenmukaisiksi. Ei tarvitse mennä mututuntumalla vaan voidaan tarkastella faktoja, esim. jos jokin poikkeaa tai vaatii kehitettävää. Näin toiminta saadaan läpinäkyväksi ja toteumaa seurataan kvartaaleittain.

J. M. Pro-Paintin maalaamossa on käytössä Spies Heckerin Hi-TEC-, 275 Permasolid -, Permafleet, -auto- ja teollisuusmaalit. Non paint -puolella valikoima koostuu 3M- ja Sata -valmistajien autotuotteista.

HL Groupin tarjoama Synergia-palvelu on kokonaisvaltaista yhteistyötä ja asiakkaan hoitoa

HL Group tarjoaa vauriokorjaamoille (korikorjaus ja maalaus) Synergia-palvelua, jonka avulla alan yritykset pystyvät parantamaan kannattavuutta ja keskittymään omaa ydinliiketoimintaansa kasvattavaan toimintaan.

– Haluamme olla asiakkaalle kumppani, emme pelkkä tavarantoimittaja. Autamme asiakasta kehittämään omaa liiketoimintaansa: ymmärtämään minne rahaa menee ja mitä voitaisiin kehittää, Elovaara kiteyttää.

Tutustu korikorjauksen ja maalaamopuolen Synergia-palveluun tarkemmin.