Myyntityö teollisuusryhmässä

HL Groupin teollisuusryhmässä löytyy monipuolisia tehtäväkokonaisuuksia myynnin alalta. Työtehtäviin kuuluu muun muassa asiakassuhteiden kehittämistä, tarjousten tekemistä ja seurantaa sekä yhteydenpitoa asiakkaisiin ja päämiehiin. Työpäivät täyttyvätkin usein  asiakastapaamisista ja niiden suunnittelusta. Myyntihenkilöstömme konsultoi asiakkaita myös teknisissä asioissa.

Työtehtävistä riippuen koulutustaustaksi soveltuu tekninen tai kaupallinen ammattikorkea-/ korkeakoulututkinto. Tekninen osaaminen on työssä selkeä etu, sillä työtehtävät vaativat teknistä asiantuntemusta. Työssä tarvitaan hyvää englannin kielen taitoa. Hyvä myyjä on avarakatseinen ja näkee potentiaalia myös muualla kuin perinteisillä alueilla. Hän osaa reagoida nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja ottaa huomioon tulevaisuuden mahdollisuudet. Täsmällisyys, myyntihenkisyys ja sosiaaliset taidot ovat myyntityössä tärkeitä ominaisuuksia.

Teollisuusryhmän myyntityössä tapaa paljon ihmisiä ja saa monipuolista kokemusta. Työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä ja tehdä päätöksiä itsenäisesti. Ryhmässä vallitsee tiimihenki, ja työtovereilta saa tukea haastavissa työtehtävissä. Työntekijöillä on mahdollisuus kehittää asiantuntemustaan erilaisilla koulutuksilla.