Työn luonne tuotevastaavana

Tuotepäällikkö vastaa tuoteryhmänsä tuotteiden markkinoinnista ja elinkaaren suunnittelusta.  Yhteydenpito asiakkaisiin vie ison osan työpäivästä, ja asioiminen liittyy myyntiin, koulutuksiin ja yhteistyön kehittämiseen.  Toimittajien kanssa neuvotellaan tuotteiden hinnoista ja suunnitellaan strategiat myynnin ja markkinoinnin osalta.  Tuotepäällikkö toimii sekä teknisenä että kaupallisena tukihenkilönä asiakkaille sekä sidosryhmille talon sisällä.  Työhön liittyy paljon suunnittelua muun muassa tuoteluetteloiden, kampanjoiden sekä uusien asiakassuhteiden osalta.

Tuotepäällikön tehtäviin kuuluu paljon myyntityötä, joten kaupallinen koulutus on hyödyllinen.  Asiakkaan tarpeiden ja prosessien tunteminen on myös ehdottoman tärkeää, joten teknisestä osaamisesta on hyötyä.  Tuotepäällikön työhön soveltuu siis hyvin kaupallinen tai tekninen ammattikorkea-/ korkeakoulututkinto.  Sosiaaliset taidot ovat avainasemassa, sillä työssä ollaan jatkuvasti vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.  Hyvä tuotepäällikkö on evästetty kielitaidolla, myyntihenkisyydellä sekä visiointikyvyllä.

Tuotepäällikön työ HL Groupissa on itsenäistä, haastavaa ja erittäin monipuolista.  Uutta tietoa tulee päivittäin, joten työssä kehittyy jatkuvasti.  Päivät eivät ole koskaan yksitoikkoisen samanlaisia, ja omaan työhön pääsee itse vaikuttamaan.