Työskentely ostoryhmässä

Ostoryhmässä päivät ovat monipuolisia ja vaiherikkaita. Ostajien työnkuvaan kuuluu ostoehdotusten käsittelyä, tilausten sujuvuuden tekemistä ja hyväksyntää sekä toimitusten seurantaa. Ostajat huolehtivat, että varastossa on tuotteita saatavilla asiakkaiden tilauksia varten. Välillä tuotteita ostetaan myös suoraan asiakkaiden tarpeisiin. Suuremmissa ostosopimuksissa ostaja pääseekin suunnittelemaan projektia yhteistyössä toimittajien ja asiakkaiden kanssa.

Ostajan tehtäviin soveltuu joko kaupallinen tai tekninen ammattikorkea-/korkeakoulututkinto. Liiketaloudellisen osaamisen lisäksi työssä tarvitaan hyvää englannin kielen taitoa. Innostuneisuus ja halu kehittyä antavat hyvät eväät työskentelylle ostoryhmässämme. Yhteistyökyky ja  neuvottelutaidot ovat tärkeitä ostajan työssä, jossa työskennellään tiiviisti yhdessä erilaisten sidosryhmien kanssa.

HL Groupin ostoryhmässä työskennellään itsenäisesti mukavassa ja ammattitaitoisessa tiimissä. Ostoryhmässä luotetaan työntekijöiden osaamiseen, ja annetaan mahdollisuus ideoida ja kehittää toimintaa. Edistykselliset atk-ohjelmat luovat edellytykset työssä onnistumiselle.